TECHNI - NOVUM

INNOWACJE BUDOWLANE

GWARANCJA JAKOŚCI

Techni – Novum Innowacje Budowlane świadczymy usługi:

► Uszczelniania przecieków, szachtów windowych, rur, ścian żelbetowych, murów itp. metodą iniekcji wysokociśnieniowej.

► Usuwanie wilgoci metodą iniekcji krystalicznej – przeciwwilgociowej blokady w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu.

► Osuszania i odgrzybianie murów.

► Przedwczesnego zapobiegania przeciekom metodą węży iniekcyjnych.

► Izolacji fundamentów.

► Izolacji tarasów i balkonów.

► Naprawy konstrukcji żelbetowych.

Powyższe usługi świadczymy m.in. w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej: (ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, ściany piwnic, garaży podziemnych, płyty fundamentowe, stropy nad garażami, tarasy). Obiekty inżynieryjne: zbiorniki wody pitnej, wody przeciwpożarowej, przepusty wodne, tunele przejściowe podziemne, kanały.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z Naszych usług.