Iniekcja niskociśnieniowa / krystaliczna

  • Home
  • /
  • Usługi
  • /
  • Iniekcja niskociśnieniowa / krystaliczna

Opis usługi

Iniekcja niskociśnieniowa to metoda wykonywania wtórnej izolacji przeciwwilgociowej (poziomej lub pionowej), która jest jednym z najbardziej problematycznych i pracochłonnych etapów renowacji starego budownictwa. Iniekcja stosowana jest w celu wytworzenia w przegrodzie przepony (blokady) poziomej, która ma uniemożliwić kapilarne podciąganie wilgoci (np. z gruntu). Podciąganie kapilarne określane jest jako zdolność materiału do podciągania wody ku górze za pomocą sił kapilarnych. Iniekcja polega m.in. na odpowiednim wywierceniu otworów, zakotwieniu pakera w konstrukcji oraz wtłoczeniu pod odpowiednim ciśnieniem preparatu iniekcyjnego.

zalety iniekcji:

• bardzo dobra penetracja struktury muru

• kontrola ilości wprowadzanego preparatu

• możliwość stosowania w murach całkowicie przesiąkniętych wilgocią

• kontrola ciśnienia w poszczególnych otworach