Węże iniekcyjne

Opis usługi

Węże iniekcyjne w połączeniu z żywicami iniekcyjnymi tworzą łatwy w stosowaniu, skuteczny system uszczelniający przerwy robocze w budownictwie. System jest stosowany do siłowego łączenia elementów budowlanych. Stosuje się je z powodzeniem w zbiornikach wodnych, odstojnikach , podziemnych garażach, tunelach, budowlach mostowych (przerwy robocze), zaporach i elektrowniach.

Zalety systemu:

• nieskomplikowany i szybki montaż we wszystkich płaszczyznach i narożnikach - również tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania taśmy dylatacyjnej,

• jeśli po zakończeniu budowy pojawią się nieszczelności, zastosowanie systemu jest rozwiązaniem korzystnym cenowo.