Usługi

1. Iniekcja wysokocisnieniowa

Opis już w krótce.

Czytaj więcej

2. Iniekcja niskocisnieniowa / krystaliczna

Iniekcja niskociśnieniowa to metoda wykonywania wtórnej izolacji przeciwwilgociowej (poziomej lub pionowej), która jest jednym z najbardziej problematycznych i pracochłonnych etapów renowacji starego budownictwa. Iniekcja stosowana jest w celu wytworzenia w przegrodzie przepony (blokady) poziomej, która ma uniemożliwić kapilarne podciąganie wilgoci (np. z gruntu). Podciąganie kapilarne określane jest jako zdolność materiału do podciągania wody ku...

Czytaj więcej

3. Węże iniekcyjne

Węże iniekcyjne w połączeniu z żywicami iniekcyjnymi tworzą łatwy w stosowaniu, skuteczny system uszczelniający przerwy robocze w budownictwie. System jest stosowany do siłowego łączenia elementów budowlanych. Stosuje się je z powodzeniem w zbiornikach wodnych, odstojnikach , podziemnych garażach, tunelach, budowlach mostowych (przerwy robocze), zaporach i elektrowniach.

Czytaj więcej

4. Osuszanie i odgrzybianie murów

Stosujemy najnowocześniejsze technologie oraz skuteczne środki chemiczne do usuwania grzybów. Stale śledzimy także najnowsze technologie i techniki pracy związane usuwaniem zagrzybienia, oczyszczaniem powietrza oraz z osuszaniem budynków.

Czytaj więcej

5. Izolacja fundamentów

Rolą hydroizolacji jest ochrona konstrukcji budowlanej przed szkodliwym działaniem wody. Prawidłowo zaprojektowana oraz wykonana izolacja fundamentu lub ścian piwnic pozwoli uniknąć w przyszłości problemów związanych z wilgocią w przegrodzie. Warto już na etapie projektu zastanowić się czy proponowany system hydroizolacyjny jest adekwatny do panującej sytuacji wodnogruntowej.

Czytaj więcej

6. Izolacje tarasów i balkonów

Taras to jeden z trudniejszych oraz kosztowniejszych do wykonania elementów budynku. Tarasy nieustannie poddawane są działaniom czynników atmosferycznych takich jak opady, nasłonecznienie oraz temperatura. Ujemne i dodatnie temperatury powodują zamarzanie i odmrażanie materiałów co powoduje odpowiednio zmniejszanie i zwiększanie objętości. Woda, która dostała się wewnątrz konstrukcji na skutek braku lub przerwania izolacji, pod wpływem ujemnej temperatury może doprowadzić do pęknięć, rys, odspajania płytek, niszczenia spoin.

Czytaj więcej

7. Naprawa konstrukcji żelbetowych

Opis już w krótce.

Czytaj więcej