Izolacja fundamentów

Opis usługi

Rolą hydroizolacji jest ochrona konstrukcji budowlanej przed szkodliwym działaniem wody. Prawidłowo zaprojektowana oraz wykonana izolacja fundamentu lub ścian piwnic pozwoli uniknąć w przyszłości problemów związanych z wilgocią w przegrodzie. Warto już na etapie projektu zastanowić się czy proponowany system hydroizolacyjny jest adekwatny do panującej sytuacji wodnogruntowej.

Wodochronna izolacja fundamentów

Prawidłowo wykonana izolacja fundamentów chroni przed zawilgoceniem podziemnych części budowli. Aby prawidłowo zabezpieczyć budynek przed wilgocią niezbędne jest wykonanie izolacji poziomej, której zadaniem jest blokowanie wilgoci podciągającej kapilarnie oraz izolacji pionowej, która uniemożliwia przenikanie wilgoci od strony gruntu. Istotnym elementem, każdego systemu hydroizolacyjnego jest jego ciągłość, polegająca na szczelności oraz odpowiednim połączeniu izolacji poziomej i pionowej. Aby zachować ciągłość izolacji stosujemy jedynie bezszwowe materiały takie jak:

• bitumiczne powłoki uszczelniające

• elastyczne zaprawy uszczelniające

• mineralne zaprawy do uszczelniania krystalicznego