Izolacje tarasów i balkonów

Opis usługi

Taras to jeden z trudniejszych oraz kosztowniejszych do wykonania elementów budynku. Tarasy nieustannie poddawane są działaniom czynników atmosferycznych takich jak opady, nasłonecznienie oraz temperatura. Ujemne i dodatnie temperatury powodują zamarzanie i odmrażanie materiałów co powoduje odpowiednio zmniejszanie i zwiększanie objętości. Woda, która dostała się wewnątrz konstrukcji na skutek braku lub przerwania izolacji, pod wpływem ujemnej temperatury może doprowadzić do pęknięć, rys, odspajania płytek, niszczenia spoin.

Prawidłowo wykonana hydroizolacja tarasu lub balkonu zapewni jego funkcjonalność oraz estetykę. Prawidłowe wykonanie izolacji polega m.in.: na określeniu technologii i materiałów, wykonaniu spadu, izolowaniu, wykonaniu dylatacji, obróbki blacharskiej, lub kładzenia płytek oraz spoinowania. Przy wykonywaniu tych prac niezbędna jest wiedza oraz bardzo duża dokładność przy kładzeniu. Bardzo ważną kwestią jest określenie czy jest to taras nad pomieszczeniem ogrzewanym czy może na gruncie lub po prostu jest to balkon. Często niezbędna jest wizja lokalna w celu scharakteryzowania tarasu / balkonu oraz zidentyfikowania problemu. Źle wykonana izolacja lub jej brak mogą być przyczyną:

• pękania płytek

• niszczenia spoin

• przecieków

• stojącej wody na tarasie / balkonie

• innych uszkodzeń