Naprawa konstrukcji żelbetowych

Opis usługi

W osuszaniu budowli rozmaitego typu:

• Domy jedno i wielorodzinne

• Bloki mieszkalne oraz kamienice wielokondygnacyjne

• Obiekty użyteczności publicznej

• Budynki i budowle zabytkowe

• Kościoły i obiekty sakralne

Oferujemy państwu:

• iniekcje uszczelniające żywicami poliuretanowymi – likwidacja przecieków

• iniekcje wzmacniające żywicami epoksydowymi – klejenie rys i pęknięć

• iniekcje zaprawami cementowymi – wzmacniające

• izolacje poziome metodą iniekcji preparatami na bazie krzemianów, silanów i siloksanów – odtwarzanie izolacji poziomych